Chủ tịch UBND huyện giao ban với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tháng 5/2014

Ngày 21/5/2014, đồng chí Trần Quang Tấn - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trù Hội nghị giao ban tháng 5 với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Dự buổi giao ban có các đồng chí phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo một số phòng chuyên môn của huyện.
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã báo cáo với chủ tịch UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương bao gồm: Báo cáo tóm tắt kết quả chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2014. Kết quả, thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp tháng 4 về xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn, tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản do UBND xã làm chủ đầu tư ; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH, ATGT, và việc thực hiện cơ chế một cửa tại các xã
Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại kỳ giao ban tháng 4 chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung cao cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, thu ngân sách tại địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATGT tại các xã có chiều hướng ổn định. Tuy nhiên, ở một số xã, đời sống của nhân dân thời kỳ giáp hạt gặp nhiều khó khăn cần được hỗ trợ. Việc thực hiện thu phí bảo trì đường bộ năm 2013 tại các địa phương khó thực hiện. 30 hộ dân xã Tân Mộc bị thiệt cháy vải do sử dụng thuốc BVTV của công ty Bayer, chưa có hướng  giải quyết thỏa đáng. Tội phạm trộm cắp, đánh bạc có nhiều tiềm ẩn phức tạp… 
Trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách khối, Phòng chuyên môn của huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã có ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp thu và chủ động phối hợp với các cơ quan, liên quan giải quyết tốt những vấn đề tồn đọng trong thời gian tới. Đối với thiệt hại của bà con xã Tân Mộc về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của công ty Bayer, ngành chức năng sat sao, gặp gỡ công ty xem xét giải quyết thiệt hại cho các hộ dân. Đồng chí, đề nghị UBND các xã tập trung cao cho vụ thu hoạch vải thiều năm 2014, tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên người, thực hiện  nghiêm túc và hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung thực hiện các quy đinh cơ chế một của, tăng cường công tác phòng chống dịch động vật trên địa bàn. Chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, giải tỏa hành lang ATGT, chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ tốt nghiệp THPT trên địa bàn.
 
 
Hải Yến
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.