Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp Luật tỉnh kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Lục Ngạn

quantri gửi vào T3, 2015-10-27 20:08
Ngày 27/10, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Giang  do đồng chí Dương Ngọc Sáu - Phó giám đốc Công an tỉnh, thành viên Hội đồng làm trưởng đoàn đã đến  kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện ta. 
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật làm việc tại Lục Ngạn
 

Trong năm 2015, công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn huyện đã được các cơ quan, đoàn thể tích cực tham gia, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền pháp luật ở cơ sở được củng cố, kiện toàn, nâng cấp trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2015 đã tổ chức 15 hội nghị chuyên đề tập huấn, tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, tuyên truyền các văn bản luật đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hình thức tuyên truyền PBGDPL được tổ chức với nhiều hình thức phong phú và đem lại hiệu quả thiết thực, nhiều nội dung pháp luật đã đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo kinh tế xã hội trên địa bàn huyện được phát triển bền vững. Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đại bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân được nâng cao... Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Ngọc Sáu – Phó giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những nỗ lực trong công tác PBGDPL của huyện trong thời gian qua, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, công tác kiện toàn, củng cố đội ngũ thành viên hội đồng. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới các ngành, các đồng chí thành viên hội đồng cần có sự phối hợp chặt chẽ đổi mới nội dung, bằng nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện./.

Trần Lành