Lục Ngạn: Khai mạc tuần lễ học tập suốt đời

quantri gửi vào T3, 2015-10-06 07:41
Ngày 2- 10 tại trường THCS xã Trù Hựu diễn ra Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2015.
Đồng chí Nguyễn Văn Trường- PCT UBND xã Trù Hựu phát biểu tại buổi lễ.

Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm nay có chủ đề “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”, được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về xây dựng xã hội học tập tại địa phương; từ đó thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong huyện về học tập suốt đời.

Thầy giáo Tống Anh Hoàng- Hiệu trưởng trường THCS xã Trù Hựu phát biểu khai mạc tại buổi lễ.

Theo đó, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 trên địa bàn huyện được diễn ra từ ngày 2- 10  đến hết ngày 8- 10- 2015, với nhiều hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về học tập suốt đời, về xây dựng xã hội học tập; treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, phân phát tài liệu, tờ rơi về các hoạt động giáo dục, học tập diễn ra trong suốt tuần lễ; tổ chức hội thảo, tọa đàm; tham quan; hội diễn văn nghệ; các hoạt động thể dục thể thao; ngày hội đọc...

Đông đảo giáo viên và học sinh tham gia buổi lễ.

Được biết những năm qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống Trung tâm Học tập cộng đồng được phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. Các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong huyện ngày càng nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập suốt đời. Để tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 đạt kết quả, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hoạt động hội thảo, tọa đàm, trong đó kịp thời phát hiện và nhân rộng các tấm gương điển hình về tự học và học tập suốt đời; tổ chức các lớp học đáp ứng yêu cầu người học…

Các đại biểu tham quan, đọc sách tại Thư viện trường THCS xã Trù Hựu

Cũng tại Lễ khai mạc, các đại biểu, học sinh đã tham quan, đọc sách tại Thư viện trường THCS xã Trù Hựu./.

 
Quang Huấn- Hải Yến