Đoàn công tác của UB MTTQ huyện làm việc tại xã Tân Lập và Đèo Gia về việc thực hiện Quyết định số 74 của UBND tỉnh.

quantri gửi vào T5, 2015-06-18 10:15
Ngày 17/6, Đoàn công tác của UB MTTQ huyện đã tới giám sát việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số nghi lễ sinh hoạt cộng đồng khác tại xã Tân Lập và Đèo Gia.
Đoàn giám sát của UB MTTQ huyện giám sát tại xã Tân Lập

Trong những năm qua, việc thực hiện Quyết định số 74 của UBND tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số nghi lễ sinh hoạt cộng đồng khác tại xã Tân Lập đã được cấp chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, được nhân dân các dân tộc đồng tình hưởng ứng. Không còn hiện tượng tảo hôn; tổ chức đám cưới linh đình gây lãng phí; các cặp đôi tổ chức đám cưới cơ bản thực hiện theo nghi thức ngắn gọn, mặc trang phục cổ truyền của dân tộc. Tính từ năm 2014 đến nay, đã có 41/114 trường hợp đăng ký kết hôn trước khi tổ chức lễ cưới. Trong việc tang không còn xuất hiện những nghi thức mang tính mê tín dị đoan, loại bỏ các hủ tục lạc hậu gây tốn kém, mất mỹ tục.Tại xã Đèo Gia, công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số nghi lễ sinh hoạt cộng đồng khác tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực: năm 2014, có 48 trường hợp đăng ký kết hôn trước khi tổ chức lễ cưới, thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, duy trì được bản sắc dân tộc. Không có trường hợp tảo hôn. Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy- chính quyền địa phương, trong việc tang cũng đã có nhiều chuyển biến, các hủ tục lạc hậu được thay thế bằng những nghi lễ mang tính chất văn minh. Các nghi lễ sinh hoạt cộng đồng khác diễn ra tiết kiệm và an toàn, lành mạnh.Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận, tháo gỡ một số khó khăn trong công tác chỉ đạo của cấp ủy- chính quyền xã, công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về ý thức, trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số nghi lễ sinh hoạt cộng đồng khác tại địa phương./.

 
Hoàng Phượng