Lục Ngạn: Xét đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

quantri gửi vào T5, 2015-04-02 14:47
Ngày 1 – 4, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị xét duyệt các danh hiệu tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03  CT – TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Xuân Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Trưởng Bộ phận giúp việc chủ trì hội nghị.
Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện uỷ xét duyệt các danh hiệu tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng trong 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trên cơ sở danh sách 22 tập thể, 26 cá nhân có nhiều thành tích trong 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở được các cơ quan, đơn vị và Đảng uỷ các xã, thị trấn lựa chọn giới thiệu lên. Căn cứ vào các tiêu chí xét danh hiệu khen thưởng ở cấp huyện và cấp tỉnh, các thành viên Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xét duyệt nghiêm túc từng đơn vị. Qua đó, hội nghị đã thống nhất đề nghị UBND huyện khen thưởng cho 16 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 4 năm qua. Đây là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như học tập, lao động, công tác, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương… . Đồng thời, hội nghị cũng thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể 2 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc học tập làm theo Bác thời gian qua./.

 
Đức Thọ - Hoàng Phượng