UBND huyện lấy ý kiến vào Đề án xây dựng xã Hồng Giang đạt chuẩn nông thôn mới mang bản sắc đặc trưng của vùng

quantri gửi vào T5, 2015-04-02 09:05
Ngày 1/4, tại xã Hồng Giang, đồng chí Trần Quang Tấn – Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị lấy ý kiến Đảng ủy – UBND, các Ban ngành đoàn thể và thôn, bản của xã Hồng Giang tham gia vào Đề án xây dựng xã Hồng Giang đạt chuẩn nông thôn mới mang bản sắc đặc trưng của Vùng trồng cây ăn quả và Du lịch sinh thái vườn đồi huyện Lục Ngạn, giai đoạn (2015-2016). Dự hội nghị có đồng chí Lê Bá Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện một số Phòng chuyên môn của huyện.
 Đ/c Trần Quang Tấn – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị lấy ý kiến Đảng ủy – UBND xã và các Ban ngành đoàn thể xã Hồng Giang vào Đề án xây dựng xã Hồng Giang đạt chuẩn nông thôn mới

Với mục tiêu khai thác những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từng bước quy hoạch, xây dựng mô hình xã đạt chuẩn nông thôn mới đặc trưng của Vùng trồng cây ăn quả và Du lịch sinh thái vườn đồi. Trên cơ sở thống nhất ý kiến từ buổi làm việc với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Bắc Giang, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện xây dựng Đề án dựa theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Qua rà soát, đánh giá, đến thời điểm này, xã Hồng Giang đã đạt 12/19 tiêu chí, còn lại 7 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí về giao thông; tiêu chí thủy lợi; tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí chợ; tiêu chí y tế; tiêu chí về môi trường; tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh. Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy - UBND xã và một số thôn bản đã tham gia nhiều ý kiến bổ sung hoàn thiện đề án, trong đó tập trung vào các giải pháp khắc phục những tiêu chí chưa đạt nêu trên như: Hệ thống nhà ở; đường giao thông nông thôn; Hệ thống lưới điện; Kênh mương tưới tiêu; quy hoạch vùng sản xuất cây ăn quả và công tác quản lý đất đai...Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất xã Hồng Giang đạt chuẩn nông thôn mới theo 3 đặc thù đó là: Khai thác thế mạnh vùng trồng cây ăn quả chất lượng cao, trong đó tập trung vào 3 loại cây trồng chính gồm: Vải thiều, Cam và Bưởi”; “ Bản sắc kiến trúc nhà vườn riêng biệt của vùng trồng cây ăn quả” và đặc trưng về “ Du lịch sinh thái vườn đồi và văn hóa bản địa”... 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quang Tấn - Chủ tịch UBND huyện một lần nữa khẳng định, việc xây dựng đề án là điều kiện và cơ hội đổi mới đối với toàn Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Giang. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tới mọi tầng lớp nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của đề án là đầu tư, đổi mới cho chính gia đình mình, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. Cùng với đó là việc huy động cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng nông thôn mới. Đối với các phòng, ban chuyên môn của huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tiếp tục phối hợp, giúp đỡ xã Hồng Giang thực hiện và hoàn thành đề án, đặc biệt là tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng kéo dài trước khi bước vào thực hiện đề án.

 
Vũ Đoàn