Bước chuyển từ việc xây dựng điểm toàn diện ở chi bộ thôn Bả

quantri gửi vào T2, 2015-03-23 09:19
Năm 2014, Đảng bộ xã Cấm Sơn lựa chọn Chi bộ thôn Bả để xây dựng mô hình điểm toàn diện, sau hơn một năm triển khai thực hiện, vai trò của tổ chức đảng đã có chuyển biến rõ nét, qua đó góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đây sẽ là kết quả, là kinh nghiệm để xã Cấm Sơn tiếp tục có nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở Đảng trong thời gian tới.
Một buổi sinh hoạt chi bộ thôn Bả năm 2014

 

Chi bộ thôn Bả được thành lập từ năm 2002 trên cơ sở tách ra từ chi bộ Ao Vường, đến nay số đảng viên trong chi bộ là 12 đồng chí. Thôn có 139 hộ với 731 khẩu, gồm 4 dân tộc là Kinh, Nùng, Tày và Cao Lan sinh sống. Năm 2014 qua rà soát, thống kê thôn còn 77 hộ nghèo, chiếm 55,39%. Địa bàn thôn rộng, nhân dân ở phân tán, cách xa nhau nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ gặp nhiều khó khăn. 
Tháng ba năm 2014, thực hiện chỉ đạo của đảng ủy xã Cấm Sơn về xây dựng mô hình chi bộ điểm toàn diện, chi bộ thôn Bả đã tổ chức họp bàn và nhất trí thông qua căn cứ theo 7 tiêu chí hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Ngạn.
Để tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng,  chi bộ xác định, công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó chi bộ đã quán triệt đến các đảng viên về công tác phát triển Đảng, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phải tăng cường bám sát chỉ đạo của cấp trên về công tác đoàn, hội. Xác định nguồn phát triển chủ yếu trong tổ chức đoàn thanh niên, nên chi bộ thường xuyên quan tâm, theo dõi sát sao các hoạt động của đoàn, chỉ đạo đoàn tổ chức các phong trào hoạt động sao cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương, tích cực vận động, huy động đoàn viên tham gia hoạt động. Qua đó, phát hiện những đoàn viên nhiệt tình, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng. Chi bộ chỉ đạo chi đoàn thanh niên nắm tâm lý, tư tưởng của quần chúng ưu tú, giáo dục nâng cao nhận thức của quần chúng về vai trò của Đảng; động viên, khích lệ quần chúng ưu tú vượt khó, phấn đấu vào Đảng. 
Hàng năm, chi bộ xây dựng chỉ tiêu kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên trở lên. Từ năm 2010 đến nay, chi bộ đều hoàn thành chỉ tiêu đề ra, riêng năm 2014 đã kết nạp được 2 đồng chí vào đảng. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được chi bộ thực hiện tốt, mỗi năm tiến hành kiểm tra, giám sát từ 20% số đảng viên trở lên, qua đó đã chỉ ra những ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.
Bên cạnh đó, chi bộ còn tạo sự chuyển biến về công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm cho nội dung sinh hoạt thêm phong phú, thiết thực và phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phê bình và tự phê bình để góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.
Để xây dựng trong sạch, vững mạnh, chi bộ chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Hàng tháng, hàng quý, chi bộ họp ra nghị quyết lãnh đạo trên tinh thần thống nhất cao từ những ý kiến, thảo luận xây dựng nghị quyết của các đảng viên. Căn cứ nhiệm vụ mới của cấp trên triển khai và nhiệm vụ thường xuyên, chi bộ thôn Bả phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. 
Do dân cư phân tán nên chi bộ chỉ đạo đảng viên cư trú ở khu vực nào thì có trách nhiệm tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đến nhân dân; sâu sát và nắm bắt kịp thời tình hình của từng khu vực, nếu có vướng mắc nảy sinh, đảng viên phải báo cáo ngay để chi bộ kịp thời có hướng giải quyết. Hàng tháng, tại buổi sinh hoạt, chi bộ kiểm điểm những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong tháng của tập thể chi bộ và đảng viên. Chi bộ căn cứ nhiệm vụ cụ thể giao cho từng đảng viên để đánh giá, phân loại đảng viên. 
Những năm qua, từng đảng viên trong chi bộ thôn Bả đều nhận thức sâu sắc vai trò tiên phong của mình. Từ đó, mỗi đảng viên tự gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào của địa phương. Mới đây nhất, trong dịp sinh hoạt thường kỳ tháng 10 năm 2014, chi bộ thôn đã ra Nghị quyết chuyên đề về tu sửa đường giao thông liên thôn. Thấm nhuần lời dạy của Bác về thực hiện “dân vận khéo” và đặc biệt là lấy phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Mỗi đảng viên trong chi bộ đã đóng góp 200 nghìn đồng cho việc tu sửa đường giao thông. Sau khi tuyên truyền, nhân dân trong thôn đã nhiệt tình hưởng ứng. Bên cạnh việc tự nguyện đóng góp 100 nghìn đồng/1 hộ, bà con còn tích cực tham gia đóng góp nhiều ngày công cùng với thôn đào đắp hơn 400 m3 đất lấp các đoạn đường bị xuống cấp, mở rộng hành lang thông thoáng tạo thuận lợi cho việc đi lại, trao đổi hàng hóa. 
Từ mô hình trồng na mà nhiều hộ dân thôn Bả có thu nhập trên dưới 100 triệu đồng mỗi năm

 

Là thôn vùng sâu, vùng xa, nhận thức của nhân dân còn hạn chế, nên chi bộ xác định việc tuyên truyền, vận động làm thay đổi cách nghĩ, cách làm đồng thời đề xuất với cán bộ khuyến nông mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng của thôn. Từ định hướng đúng, nhiều hộ dân trong thôn đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt thu nhập từ vài chục triệu đến trên 100 triệu đồng mỗi năm. Điển hình như gia đình anh Hoàng Văn Kính đầu tư chăn nuôi quy mô 1 nghìn con gà thương phẩm, mỗi năm thu lãi từ 60 đến 80 triệu đồng; ông Hoàng Văn Tẹng đầu tư mô hình nuôi lợn thương phẩm mỗi năm cho thu nhập trên dưới 100 triệu đồng. Đặc biệt là biết tận dụng đồi núi dốc, 5 gia đình trong thôn đã mạnh dạn sang huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn để tìm hiểu và mua giống cây na dai về trồng. Kết quả, cây na phát triển tốt và sai quả. Năm 2014 các hộ dân này có thu nhập trên dưới 100 triệu đồng... Qua đánh giá, chi bộ thôn xác định đây là loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu trong thôn nên đã ra Nghị quyết chỉ đạo mở rộng diện tích để góp phần xóa đói giảm nghèo.
Trong xây dựng đời sống văn hóa, chi bộ đã vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, các hủ tục lạc hậu trước kia dần bị xóa bỏ.
Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, nhân dân thôn Bả luôn nắm bắt kịp thời, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn bảo đảm. Trong thôn không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hàng năm, 100% đảng viên của chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm gần 30%.
 Có thể nói, sau thời gian triển khai thực hiện xây dựng mô hình điểm toàn diện ở chi bộ thôn Bả, vai trò, hiệu quả lãnh đạo toàn diện của chi bộ trong thôn đã thể hiện rõ nét; các tổ chức đoàn thể trong thôn đã đoàn kết, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra; công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào của thôn, xã đạt kết quả cao. Qua đó góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đây sẽ là kết quả, là kinh nghiệm để đảng ủy xã Cấm Sơn tiếp tục có nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở Đảng trong thời gian tới./.
 
Quang Huấn- Nguyễn Đoàn