Thống nhất hồ sơ thanh, quyết toán đường ĐH81 và tuyến lên Chùa Am Vãi

Ngày 28/6, đồng chí La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn chủ trì buổi làm việc với các cơ quan chuyên môn và nhà thầu để thống nhất việc lập hồ sơ thanh, quyết toán các tuyến đường thuộc hạng mục công trình đường ĐH81 (Nam Dương- Tân Lập- Đèo Gia) và tuyến đường từ UBND xã Nam Dương lên Chùa Am Vãi.

Tuyến đường ĐH81 đoạn xã Tân Lập

 

          Năm 2019, huyện Lục Ngạn tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07, 06 của HĐND tỉnh về hỗ trợ xi măng cứng hóa đường giao thông nông thôn, trong đó, dự án tuyến đường ĐH81 (Nam Dương- Tân Lập- Đèo Gia) chiều dài trên 22 km và tuyến đường từ UBND xã Nam Dương lên Chùa Am Vãi, chiều dài 6,2 km, được thực hiện theo cơ chế đặc thù.

Theo đó, tuyến đường ĐH81 sau khi thi công xong, UBND các xã đã tổng hợp, thống kê, lập hồ sơ thanh toán gồm 66 hạng mục công trình (xã Đèo Gia 11 hạng mục, Tân Lập 40 hạng mục và Nam Dương 15 hạng mục). Tổng dự toán công trình đề nghị quyết toán trên 61,8 tỷ đồng.

Tuyến đường từ UBND xã Nam Dương lên Chùa Am Vãi, tổng dự toán công trình 8,3 tỷ đồng.

           Thảo luận tại buổi làm việc, cơ quan chuyên môn của huyện, lãnh đạo các xã và nhà thầu thi công đã thống nhất lập hồ sơ thanh, quyết toán gồm: Giá trị mặt đường bê tông, giá trị nền đường, cống rãnh, chi phí nhân công, giá vật liệu, cước vận chuyển...

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng KT- HT huyện hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thanh, quyết toán các công trình theo đúng quy định của pháp luật. Các xã Nam Dương, Tân Lập, Đèo Gia triển khai việc thu tiền đối ứng của nhân dân để tạo nguồn kinh phí chi trả cho đơn vị thi công./.

 

Quang Huấn

 

 

 

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.