THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

 
 
Thực hiện kế hoạch sửa chữa lưới điện nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Điện lực
Lục Ngạn trân trọng thông báo tới Quý khách hàng lịch tạm ngừng, giảm mức cung cấp
điện như sau:
1. Phụ tải lộ I trạm biến áp Đồng Láy 2 - Kim Sơn;
- Thời gian dự kiến ngừng, giảm cung cấp điện từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút,
ngày 06 tháng 04 năm 2022.
2. Phụ tải II trạm biến áp Đồng Láy 2 - Kim Sơn;
- Thời gian dự kiến ngừng, giảm cung cấp điện từ 10 giờ 00 phút đến 12 giờ 45 phút
ngày 06 tháng 04 năm 2022.
3. Phụ tải II trạm biến áp Phố Kép;
- Thời gian dự kiến ngừng, giảm cung cấp điện từ 08 giờ 00 phút đến 18 giờ 30 phút,
ngày 06 tháng 04 năm 2022.
4. Phụ tải lộ II trạm biến áp Lũn.
- Thời gian dự kiến ngừng, giảm cung cấp điện từ 07 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút,
ngày 07 tháng 04 năm 2022.
5. Phụ tải lộ I trạm biến áp Lũn.
- Thời gian dự kiến ngừng, giảm cung cấp điện từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút,
ngày 07 tháng 04 năm 2022.
6. Phụ tải lộ I trạm biến áp Khả Lã 3.
- Thời gian dự kiến ngừng, giảm cung cấp điện từ 07 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút,
ngày 07 tháng 04 năm 2022.
Đề nghị Quý khách hàng chủ động trong thời gian ngừng cấp điện; Để đảm bảo an
toàn cho người, thiết bị đề nghị các khách hàng sử dụng máy phát điện dự phòng cắt hoàn
toàn thiết bị ra khỏi lưới điện.
Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại Trung tâm chăm sóc
khách hàng 1900 6769 hoặc truy cập website: pcbacgiang.npc.com.vn.

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.