Tổng dư nợ huyện Lục Ngạn đạt trên 650 tỷ đồng

Năm 2019, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt tổng dư nợ đạt trên 650 tỷ đồng, tăng 45 tỷ đồng ( tăng 7,97%) so với năm 2018.

 

Cán bộ Ngân hàng chính sách về các xã giải quyết thủ tục cho các hộ dân vay vốn

 

Cụ thể trong năm, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã cho 18.346 hộ vay vốn sản xuất, bình quân 36 triệu đồng/hộ (tăng 8,8 triệu đồng/hộ so với năm 2017). Nợ quá hạn là 281,7 triệu đồng (giảm 199,5 triệu đồng so với năm 2018, đạt tỷ lệ 0,04% so với tổng dư nợ. Ngoài ra, 87,5% tổ tiết tiết kiệm vay vốn hoạt động tốt, 12,5% tổ tiết kiệm hoạt động khá, không có tổ trung bình hoặc yếu.

Hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện trong năm 2019 cơ bản đáp ứng được nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm của nhân dân, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, trong vụ thu hoạch vải thiều, đã chủ động bố trí đủ lượng tiền mặt và thực hiện giao dịch cả ngày thứ 7 để phục vụ thu mua, tiêu thụ vải thiều.

 

Nguyễn Hoàng

 

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.