Tổ liên ngành kiểm điểm, đánh giá tiến độ xử lý vi phạm về đất đai

Chiều 1/6, đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Tổ trưởng Tổ liên ngành số 2 chủ trì cuộc họp kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, Kết luận số 120-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang với các xã: Đèo Gia, Nam Dương, Phong Vân, Cấm Sơn, Phong Minh và Hộ Đáp.

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND huyện Lục Ngạn về việc tập trung xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai sau ngày 11/6/2020 trên địa bàn huyện; UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tập trung đôn đốc các xã thực hiện xử lý đối với 62 trường hợp vi phạm. Yêu cầu các xã xác minh lại nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất (xây dựng nhà ở, công trình), tổ chức tuyên truyền, vận động để các hộ vi phạm tự tháo dỡ, xây dựng kế hoạch và phương án cưỡng chế...

 Đồng chí Trương Văn Năm chủ trì buổi làm việc.

 

Kết quả đến nay đã có 6/62 rường hợp đã tự khắc phục hậu quả, phá rỡ công trình trả lại mặt bằng hiện trạng đất trước khi vi phạm, gồm: Biển Động 1 trường hợp, Kiên Lao 3 trường hợp, Tân Quang 1 trường hợp và Tân Sơn 1 trường hợp.

Số trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ là 12/62 trường hợp; số trường hợp được xác định lại là vi phạm trước ngày 11/6/2020 là 13/62 trường hợp. Bên cạnh một số xã làm tốt, một số xã như: Đèo Gia, Nam Dương, Phong Vân, Cấm Sơn, Phong Minh và Hộ Đáp, tiến độ xử lý vi phạm còn chậm.

Thảo luận tại buổi làm việc, các cơ quan chuyên môn của huyện cho rằng, việc thiết lập các loại hồ sơ của một số địa phương thiếu chặt chẽ; có xã xác định không đúng hành vi, đối tượng vi phạm; quyết định cưỡng chế ban hành nhưng chưa thông tin rộng rãi…

Phát biểu kết luận, đồng chí Trương Văn Năm yêu cầu các đồng chí thành viên Tổ liên ngành được phân công phụ trách xã có trách nhiệm hướng dẫn địa phương thiết lập, hoàn thiện hồ sơ liên quan theo đúng quy định của pháp luật, xong trước ngày 4/6. Ngay sau khi hồ sơ được thiết lập, các xã ban hành quyết định và xây dựng kế hoạch cưỡng chế; trong đó lưu ý đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự thão dỡ công trình vi phạm.

 

Quang Huấn

 

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.