Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện

Ngày 24/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Ngạn ban hành Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện”.

Qua đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia BHYT, BHXH với tinh thần quyết tâm cao nhất; tiếp tục duy trì và phát triển bền vững tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện trong thời gian tới, đặc biệt trong điều kiện có thay đổi về chính sách tác động đến nhóm đối tượng tham gia BHYT; tất cả các chi bộ thôn, tổ dân phố, các tổ chức chính trị- xã hội phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề; việc sinh hoạt chuyên đề phải được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, chuẩn bị báo cáo chu đáo, kỹ lưỡng; hình thức tổ chức đa dạng, phù hợp với đặc điểm mỗi tổ chức đảng, đơn vị, địa phương.

BHXH huyện và lãnh đạo xã Kiên Thành tuyên truyền người dân tham gia BHYT

 

Nội dung sinh hoạt “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện”. Theo đó, các chi bộ, tổ chức chính trị- xã hội căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung, báo cáo đánh giá thực trạng, dự thảo nghị quyết về đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện để phục vụ sinh hoạt chuyên đề, với những nội dung chủ yếu bao gồm: Những chính sách cơ bản về BHYT, BHXH tự nguyện; báo cáo kết quả tham gia BHYT, BHXH tự nguyện của địa phương, đơn vị; kết quả tham gia BHYT, BHXH tự nguyện của thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đặc biệt là những hạn chế và nguyên nhân; các chi bộ, tổ chức chính trị- xã hội ban hành nghị quyết đề ra những nhiệm vụ, giải pháp lãnh, chỉ đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tránh chung chung, hình thức.

Thời gian tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ trực thuộc đảng ủy từ ngày 01- 10/12/2021; tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở các tổ chức chính trị- xã hội ở cơ sở từ ngày 05-15/12/2021.

 

Quang Huấn

 

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.