Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo

Sáng ngày 15/9, Tại hội trường nhà văn hóa huyện, Phòng lao động thương binh và xã hội huyện, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 289 cán bộ làm công tác giảm nghèo của 9 xã gồm: Nam Dương, Tân Quang, Thanh Hải, Hồng Giang, Đèo Gia, kim Sơn, Cấm Sơn, Tân Lập và Phì Điền

 

Các đại biểu tham gia buổi tập huấn

Các học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản trong các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh  như: Thông tư số 18 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020; Thông tư số 15 của Bộ tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết 10/NQ – HDND của HĐND tỉnh quy định môt số nội dung thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2017 -2020 trên địa bàn tỉnh...

          Qua tập huấn, nhằm nâng cao năng lực của Ban chỉ đạo, đội ngũ cán bộ công chức xã, thôn, cộng tác viên làm công tác giảm nghèo, trong việc triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo có hiệu quả tại địa phương./.

Bùi Được

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.