Phổ biến nội dung cơ bản Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Ngày 29/12, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, UBND huyện Lục Ngạn tổ chức nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng dự bị động viên (DBĐV) cho cán bộ phụ trách DQTV các cơ quan, đơn vị và Ban CHQS các xã, thị trấn trong huyện. 

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV diễn ra ngày 22/11/2019, Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV được thông qua, cả hai luật đều có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Hội nghị tập huấn này nhằm giới thiệu cho cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài quân đội trên địa bàn huyện về những nội dung cơ bản của Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV năm 2019 và các văn bản chi tiết thi hành, làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị triển khai hai luật bảo đảm sự thống nhất, hiệu quả.

 Báo cáo viên Ban CHQS huyện truyền đạt một số nội dung tại lớp tập huấn.

Tại đây, các đại biểu được truyền đạt 7 chuyên đề chính, gồm: Nội dung cơ bản của Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV; một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách, hoạt động phối hợp đối với DQTV; nội dung cơ bản về Sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; chế độ chính sách trong xây dựng, huy động, huấn luyện lực lượng DBĐV cấp huyện; quy định danh mục, đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị và việc huy động lực lượng DBĐV khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ. 

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Qua đó giúp các cán bộ phụ trách DQTV và lực lượng DBĐV vận dụng linh hoạt vào công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở trong thời gian tới./.

 

Quang Huấn

 

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.