Phòng Tư pháp Tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại Tân Mộc

Sáng ngày 16/8, Phòng Tư pháp huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 70 học viên là Tổ trưởng Tổ hòa giải cơ sở thuộc 8 thôn của xã Tân Mộc. Trực tiếp truyền đạt các nội dung có đồng chí Hoàng Văn Oanh, Trưởng Phòng Tư pháp huyện.

          Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghiên cứu các nội dung liên quan đến: Chị thị, nghị định của Luật phòng, chống Covid-19; chị thị số 17 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường…

 Đồng chí Hoàng Văn Oanh, Trưởng Phòng Tư pháp truyền đạt các nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật  tại xã Tân Mộc.

 

            Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ và nhân dân trong đời sống xã hội hiện nay. Đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

Dự kiến chương trình làm việc trong 2 ngày 16 và 17/8, Phòng Tư pháp huyện sẽ thực tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 100% Tổ trưởng Tổ hòa giải cơ sở của 4 xã gồm: Tân Mộc, Kiên Lao, Sơn Hải và Kiên Thành./.

Phương Thảo

         

 

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.