Lục Ngạn xử lý 334 trường hợp vi phạm về đất đai

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang và các Kết luận, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. BTV Huyện ủy Lục Ngạn đã thành lập Ban Chỉ đạo; UBND huyện ban hành Kế hoạch, thành lập các tổ công tác thực hiện nội dung trên.

Theo tổng hợp của cơ quan chức năng, toàn huyện có 27.261 trường hợp vi phạm về đất đai; hơn 64,1 nghìn thửa đất vi phạm; tổng diện tích vi phạm hơn 8.509 ha. Trong số vi phạm trên, tính đến trước thời điểm ngày 01/7/2014 là hơn 14,6 nghìn trường hợp; gần 37,6 nghìn thửa đất vi phạm; tổng diện tích vi phạm hơn 5,1 nghìn ha. Vi phạm từ 01/7/2014 đến nay có tổng số hơn 12,6 nghìn trường hợp; hơn 26,5 nghìn thửa đất vi phạm; tổng diện tích vi phạm hơn 3,3 nghìn ha.

Gia đình anh Nguyễn Đức Toản, thôn Giành Cũ, xã Quý Sơn trồng cây ăn quả trên diện tích đất cấy lúa chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Các vi phạm chủ yếu là chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, trồng cây lâm nghiệp, đào thành ao, hồ để nuôi trồng thuỷ sản; một số hộ chuyển đổi từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sang đất ở, đất vườn sang đất ở…

          Thực hiện Chỉ thị số 19, huyện Lục Ngạn đã lập biên bản hiện trạng toàn bộ các trường hợp vi phạm; lập biên bản vi phạm hành chính 365 trường hợp; ban hành quyết định xử phạt vi phạm 334 trường hợp, số tiền hơn 652 triệu đồng.

Với mục tiêu trong năm 2022 phải cơ bản xử lý xong các vi phạm pháp luật về đất đai đối với các trường hợp đã thống kê, rà soát. Huyện chỉ đạo ngành chức năng tổ chức cao điểm xử lý vi phạm về đất đai, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vấn đề này, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp, tiến tới chấm dứt tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai.

Đối với các trường hợp lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất sau ngày Chỉ thị số 19-CT/TU ban hành phải được xử lý xong và hoàn trả nguyên trạng trong năm 2021.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước nhằm ngăn chặn và kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai. Chấm dứt tình trạng vi phạm mới phát sinh, thắt chặt kỷ cương pháp luật, chính sách pháp luật về đất đai, bảo đảm cho người sử dụng đất thực hiện đầy đủ, đúng quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Xem xét xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy hiệu quả sử dụng tài nguyên đất; bảo đảm việc quản lý đất đai phù hợp quy hoạch, kế hoạch, tạo điều kiện huy động tốt nhất nguồn lực từ đất đai để phát triển theo hướng bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

 

Quang Huấn

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.