Lục Ngạn tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giai đoạn 2020- 2025

Đến cuối tháng 5 năm 2020, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã hoàn thành chỉ đạo đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn. Trong thời gian này, Đảng bộ huyện Lục Ngạn đang hoàn thiện công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lục Ngạn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, 04, 05 và ngày 06 tháng 8.

          Phóng viên Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện Lục Ngạn có cuộc phỏng vấn đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy về nội dung này.

 

 

 Đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ xã Phú Nhuận

 

          Phóng viên: Trước hết, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn. Thưa đồng chí, một trong những nội dung quan trọng để có thể tiến hành tổ chức tốt đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lục Ngạn nhiệm kỳ 2020- 2025, đó là việc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Xin đồng chí cho biết, sau quá trình tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm thực tế nào?

Đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Ngay sau khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy, huyện Lục Ngạn đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo đại hội cấp cơ sở; khẩn trương hoàn thành tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc cơ sở xong trong quý I. Triển khai các công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, các điều kiện phục vụ tổ chức đại hội cấp cơ sở. Theo chỉ đạo hết quý 2 sẽ hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở, tuy nhiên do tập trung trong công phòng chống dịch Covid-19, và hỗ trợ nhân dân tiêu thụ vụ vải thiều, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành đại hội các chi, đảng bộ xong trong tháng 5. Kết quả, đến hết ngày 30/5 có 57/57 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công đại hội, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng đối với cấp cơ sở, đặc biệt là trong kỳ đại hội.

Đặc biệt, trong kỳ đại hội lần này, đánh giá cao sự quan tâm của nhân dân, cán bộ, đảng viên và của toàn xã hội đối với đại hội, và kỳ vọng trong nhiệm kỳ này sẽ có nhiều chuyển biến từ công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, có nhiều chuyển biến trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Thông qua việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, trong đó, trước hết làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo tập trung xây dựng các phương án, đề án nhân sự, bảo đảm các tiêu chuẩn, cơ cấu, đặc biệt là lựa chọn những cán bộ có đầy đủ năng lực trình độ, uy tín có năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đảng bộ trong cả nhiệm kỳ.

Thứ 2 là tập trung xây dựng hoàn thiện các văn kiện, dự thảo báo cáo, bảo đảm đánh giá chính xác những kết quả đã thực hiện được trong nhiệm kỳ trước và xây dựng được các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020- 2025 với quyết tâm cao. Trong đại hội, đã tổ chức thực hiện đóng góp vào dự thảo, văn kiện của cấp trên theo quy định. Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên sớm đi vào thực hiện các nhiệm vụ.

Phóng viên: Vâng, đến thời điểm hiện tại thì công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã được huyện thực hiện ra sao? Thưa đồng chí.

Đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lục Ngạn, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã hoàn thành. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Các tiểu ban đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị phục vụ đại hội. Đặc biệt đối với đề án, phương án nhân sự đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí, phê chuẩn. Bên cạnh đó, các điều kiện an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt trong khu vực diễn ra đại hội đảng bộ huyện được bảo đảm.

Trước tình hình đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đã có các phương án kiểm tra sức khỏe đối với tất cả đại biểu tham dự, nhân viên phục vụ đại hội. Hoàn thành công trình xây dựng tuyến đường Trần Phú, chào mừng đại hội Đảng, tạo sự phấn khởi trong nhân dân.

Ngoài ra, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền trực quan, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng lòng hướng về đại hội với khí thế mới, là tiền đề quan trọng trong công tác lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Lục Ngạn, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phóng viên: Nhiệm kỳ 2020- 2025 huyện Lục Ngạn sẽ đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm, nhóm giải pháp đột phá nào thưa đồng chí?

Đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lục Ngạn lần thứ XXV sẽ được tổ chức từ ngày 04-06/8/2020. Đại hội xác định chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, nâng cao giá trị vùng cây ăn quả, đưa huyện Lục Ngạn phát triển nhanh, bền vững”.

Đại hội đề ra mục tiêu: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, truyền thống văn hóa, lịch sử của địa phương; tranh thủ thời cơ, tích cực khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế của huyện; đẩy mạnh phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, CN-TTCN và ngành nghề nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển đa dạng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; duy trì ổn định diện tích cây vải thiều hiện có; tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, trong đó chú trọng phát triển chăn nuôi đại gia súc ở các xã vùng cao. Tăng cường thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, dịch vụ du lịch để thu hút các doanh nghiệp có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, giải quyết nhiều việc làm vào đầu tư. Thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển văn hóa xã hội, phát triển du lịch sinh thái- cộng đồng- tâm linh, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng-an ninh, đảm bảo ổn định và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 gồm: Tổng giá trị sản xuất (GO) của các ngành đến năm 2025 (theo giá cố định 2010) đạt 25.916 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân là 14%. Trong đó: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giá trị đạt 4.176 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 4,0%; Công nghiệp - xây dựng giá trị đạt 10.905 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 17,4%; thương mại dịch vụ giá trị đạt 10.835 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 16,1%. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản: 18,21%; Công nghiệp - xây dựng: 41,62%; Thương mại dịch vụ: 40,17%.

Huy động khoảng 46.894 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Giá trị sản xuất trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp năm 2025 đạt 132,2  triệu đồng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 43%. Thu ngân sách trên địa bàn bàn trong dự toán tăng bình quân 15-20%/năm. Giảm nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 2%; các xã ĐBKK giảm còn dưới 10%. Tỷ lệ gia đình văn hóa là 88%; làng văn hóa đạt 80%; cơ quan văn hóa đạt 95%. 94/94 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 100%; trong đó có 5 trường đạt chuẩn mức độ 2. Xây dựng thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ dân số thị trấn sử dụng nước sạch 99%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 98%. Giải quyết việc làm cho bình quân cho 3.600 người/năm, XKLĐ bình quân 310 người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69,5%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên. Mỗi năm kết nạp 240 đảng viên. Nâng tỷ lệ trưởng, phó thôn là đảng viên lên 80% vào năm 2025.

Để thực hiện tốt các định hướng trên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tập trung cao chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, đẩy mạnh thực hiện sản xuất nông- lâm nghiệp hàng hóa; đổi mới mô hình tổ chức sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm cây ăn quả; phát triển chăn nuôi tương xứng với tiềm năng, mang lại giá trị thu nhập cao trong cơ cấu ngành nông- lâm nghiệp; quan tâm phát triển lâm nghiệp nhằm cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc miền núi, vùng khó khăn từ kinh tế rừng.

Hai là, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị; quy hoạch, xây dựng mới các khu dân cư, khu đô thị; mở mới, xây dựng các tuyến giao thông trọng điểm, giao thông đối ngoại và tiếp tục cải tạo, nâng cấp các tuyến đường do huyện quản lý. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và quản lý đô thị.

Ba là, tạo bước đột phá trong phát triển du lịch trên địa bàn; phối hợp với nhà đầu tư triển khai dự án khu đô thị, du lịch sinh thái, thể thao, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng Khuôn Thần; đồng thời chú trọng các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, tâm linh và du lịch trải nghiệm nhằm khai thác tốt lợi thế vùng cây ăn quả tập trung, các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Bốn là, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết triệt để vấn đề thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn. 

Năm là, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ, từ khâu quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sắp xếp, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.

Với những thành tựu to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, trước những thời cơ và khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Lục Ngạn Anh hùng chắc chắn sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu huyện Lục Ngạn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Phóng viên: Một lần nữa trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy./.

 

Quang Huấn- Hoàng Phượng

 

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.