Lục Ngạn kiểm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, ngày 27/02/2020 của BTV Tỉnh ủy Bắc Giang: Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý rác thải

Ngày 11/6, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn (Bắc Giang) chủ trì Hội nghị kiểm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang về huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải ra môi trường và Kế hoạch số 66/KH-UB, ngày 7/4/2020 của UBND huyện Lục Ngạn về thực hiện Chỉ thị số 17 của BTV Tỉnh ủy. Đồng chủ trì có đồng chí La Văn Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị có lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND; Các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị

 

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17, ngày 27/2/2020 của BTV Tỉnh ủy và Kế hoạch 58, ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, BTV Huyện ủy Lục Ngạn đã ban hành Nghị quyết số 237 ngày 26/3/2020; UBND huyện xây dựng Kế hoạch 66, ngày 7/4/2020 cùng nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy. Mục tiêu đến hết năm 2020, thu gom triệt để rác thải sinh hoạt vào khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung của huyện, xã; không có điểm tồn lưu rác thải ra môi trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; hoàn thiện quy chế quản lý, hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt. UBND huyện đang chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung của huyện tại thôn Cai Lé, xã Kiên Thành, sớm đưa vào sử dụng trong quý I/2021. Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát quy hoạch, bố trí xây dựng điểm tập kết, trung chuyển rác thải cấp xã, thôn và cụm thôn; có thiết bị lưu chứa an toàn. Đến nay, toàn huyện đã có 19 xã, thị trấn bố trí được 20 điểm tập kết, trung chuyển rác thải trên địa bàn. Riêng 8 xã không thuận tiện cho việc vận chuyển rác về Nhà máy xử lý rác thải tập trung của huyện đã bố trí được điểm xây dựng lò đốt rác đảm bảo đúng quy trình để xử lý rác thải tại địa bàn. UBND huyện đã có cơ chế hỗ trợ các xã xây dựng điểm tập kết, trung chuyển và lò đốt rác thải cấp xã, với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TW, ngân sách huyện, ngân sách xã và các nguồn vốn khác.

Trước đó, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Ngạn đã xây dựng 58 điểm tập kết, trung chuyển rác thải tại các thôn thuộc địa bàn 16 xã để thu gom rác thải cho thôn và cụm thôn. Mỗi điểm có diện tích từ 100 đến 200m2. UBND huyện đặc biệt coi trọng hoàn thiện mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải; khuyến khích thành lập các doanh nghiệp, HTX thu gom, vận chuyển rác thải. Ngoài 1 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Lục Ngạn) và 7 HTX vệ sinh môi trường được thành lập và đi vào hoạt động trước đó; đến nay toàn huyện cũng thành lập mới 112 tổ đội thu gom rác ở các thôn. 

Đ.c Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện ủy đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 của BTV Tỉnh ủy của cấp ủy, chính quyền một số xã. Bí thư Huyện ủy yêu cầu, Đảng ủy, UBND xã, đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn phải neu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17 bằng mục tiêu, lộ trình cụ thể. Chỉ đạo hoàn thành xong thành lập HTX thu gom rác thải xong trước ngày 25/6; trong đó gắn trách nhiệm các thành viên HTX với Tổ, đội thu gom của thôn. Đồng thời hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng điểm tập kết, trung chuyển rác thải của xã xong trong tháng 7, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các điểm xong trước 30/7. Hoàn thành phương án  và đồng loạt các xã thực hiện thu phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải vào ngày 1/7. Huyện sẽ chỉ đạo thị trấn Chũ xây dựng điểm điểm tập kết, trung chuyển rác thải. Đối với những xã phát sinh rác hàng ngày, có dân cư nằm dọc quốc lộ 31 hoặc tỉnh lộ cần xây dựng phương án đồng bộ vị trí tập kết rác đủ hệ thống, vừa thuận tiện, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị. Riêng 8 xã xây dựng lò đốt càn tập trung cao giải phóng mặt bằng xong trước ngày 30/7 để xây dựng lò đốt công nghệ hiện đại. UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm hoàn thành các bước, thủ tục đầu tư sớm khởi công xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung của huyện trong tháng 8/2020.

Bí thư Huyện ủy cũng chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn cần huy động nguồn lực, bố trí ngân sách để xây dựng điểm tập kết, trung chuyển rác thải của địa phương mình, không trông chờ vào cấp trên; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức; đẩy mạnh xã hội hóa, tạo đồng thuận nhân dân tham gia thu gom, xử lý rác thải, quyết tâm không để rác tồn lưu ra môi trường.

Vũ Đoàn

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.