Lục Ngạn: hơn 345 cán bộ hội nông dân được bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2022

Lục Ngạn: hơn 345 cán bộ hội nông dân được bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2022

Sáng 26/4, Hội Nông dân huyện Lục Ngạn phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị khai mạc hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ hội năm 2022 cho 345 học viên là Phó Chủ tịch hội, Chi hội trưởng Nông dân của 29 xã, thị trấn.

Đồng chí Trần Văn Minh, Chủ tịch Hội nông dân huyện quán triệt nội dung tập huấn

Trong thời gian diễn ra tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản qua 4 chuyên đề về: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát triển KT-XH địa phương, giai đoạn 2021-2026; Công tác nghiệp vụ xây dựng Hội; hướng dẫn Đại hội chi hội nhiệm kỳ 2022-2027. Quán triệt chương trình học tập chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý trí, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của Hội nông dân tỉnh. Quán triệt Nghị quyết số 10, ngày 27/7/2020 của Trung ương hội nông dân Việt Nam khóa VII về “Hội nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp nong dân giai đoạn 2020-2025”.

các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Minh, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đề nghị các học viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong học tập, thực hiện tốt quy định về thời gian lên lớp, ghi chép các chuyên đề đầy đủ, tích cực phát biểu ý kiến trao đổi kinh nghiệm trong công tác hội ở cơ sở. Tiếp thu, vận dụng những kiến thức đã được tập huấn vào hoạt động công tác hội và phong trào nông dân góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ./.

 

Vũ Đoàn

 

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.