Lục Ngạn 36 tập thể, hộ gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc xây dựng văn hóa

Ngày 10/1, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”(TDXDĐSVH) và công tác gia đình năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các huyện, thành phố. Dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Năm 2021, phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai rộng khắp. Toàn tỉnh có 90,8% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 85% thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 77% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 92% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình đã gắn kết được nhiều cuộc vận động và chương trình hành động, phát huy vai trò tự quản của người dân gắn với vai trò chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp. Qua đó, đã không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Lục Ngạn.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân về vai trò, vị trí của văn hóa còn chưa đúng, có tư tưởng coi trọng phát triển kinh tế, coi nhẹ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của thế giới, đầu tư cho văn hóa còn ít. Công tác bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa còn chưa bám sát các tiêu chuẩn dẫn đến một số danh hiệu văn hóa chưa đảm bảo tiêu chí theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân theo tinh thần của Hội nghị văn hóa toàn quốc được tổ chức ngày 25/11/2021 đến cấp xã, xác định công tác xây dựng văn hóa ngang hàng với phát triển kinh tế. Đồng thời nghiên cứu, bổ sung tiêu chí, mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong năm tới, phong trào cần tập trung xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, cổ động nhằm đưa phong trào và công tác gia đình ngày càng thấm sâu vào đời sống của các tầng lớp Nhân dân. Chú trọng công tác khen thưởng, động viên, cổ vũ phong trào phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến và tuyên dương cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Đồng chí Trương Văn Năm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu của huyện.

 

Nhân dịp này, huyện Lục Ngạn có 36 tập thể, hộ gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2021 và giai đoạn 2019 - 2021. Tại điểm cầu huyện, đồng chí Trương Văn Năm đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Quỳnh Nga

 

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.