Kiểm điểm tiến độ thực hiện Chỉ thị số 17, 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tiến độ giải quyết đơn thư

Sáng 8/8, Huyện ủy Lục Ngạn tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TU, Kết luận số 99- KL/TU và Chỉ thị số 19- CT/TU, Kết luận số 120- KL/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; tiến độ giải quyết đơn thư.

          Đồng chủ trì có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí La Văn Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; đảng ủy, UBND xã, thị trấn.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Ngay khi BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong công tác quản lý và sử dụng đất đai; BTV Huyện ủy đã ban hành Quyết định, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 19, các Kết luận và Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. UBND huyện xây dựng Kế hoạch, thành lập các tổ công tác chỉ đạo xã, thị trấn rà soát, phân loại và xử lý các vi phạm. Qua rà soát, toàn huyện có hơn 23 nghìn 700 trường hợp vi phạm, với tổng diện tích hơn 5,2 nghìn ha.

Trong đó, các vi phạm chủ yếu chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, trồng cây lâm nghiệp; đào thành ao hồ để nuôi trồng thủy sản; chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đào ao, hồ để nuôi trồng thủy sản; chuyển đất rừng sang đất nông nghiệp trồng cây hàng năm hoặc đất phi nông nghiệp… Huyện đã lập biên bản hiện trạng hơn 23,2 nghìn trường hợp, đạt 97,78%. Lập biên bản vi phạm hành chính 337 trường hợp; đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 332 trường hợp. Tổng số tiền phạt theo quyết định trên 831 triệu đồng. Trong đó 83 trường hợp người vi phạm xin tự nguyện khắc phục hậu quả, hoàn trả lại mặt bằng. 

Đồng chí La Văn Nam báo cáo kết quả giải quyết đơn thư, KNTC.

Về thực hiện Kết luận số 120 của Tỉnh ủy, UBND huyện đã ban hành văn bản yêu cầu rà soát, thống kê lại các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn; chú trọng xử lý vi phạm phát sinh sau ngày 11/6/2020. Qua rà soát,  toàn huyện có 82 trường hợp, với 93 thửa, diện tích hơn 3,06 ha.

Trong số vi phạm trên có 17 trường hợp đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng; 62 trường hợp vi phạm xây dựng nhà ở, công trình trên đất nông nghiệp. Để tập trung xử lý các vi phạm, UBND huyện đã kiện toàn Tổ công tác chuyên ngành thực hiện Chỉ thị 19 do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của UBND cấp xã. Kịp thời nắm bắt và hướng dẫn UBND xã thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm. Sau khi tiến hành rà soát lại và đẩy mạnh tuyên truyền, đến nay vẫn còn 24 trường hợp cần phải xử lý.

Về thực hiện Chỉ thị số 17 của BTV Tỉnh ủy về huy động toàn dân tham gia thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Với sự chỉ đạo sát sao của BTV Huyện ủy, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, đến nay, tiến độ thực hiện các phần việc được đẩy mạnh. Trong đó, việc xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tập trung tại thôn Cai Lé, xã Kiên Thành cơ bản đã hoàn thành các hạng mục, đang tiến hành chạy thử và sẽ đi vào vận hành trong thời gian tới. Việc xây dựng các lò đốt rác cấp xã theo kế hoạch năm 2022 được tập trung, trong đó xã Phú Nhuận đã xây dựng xong, đã đi vào hoạt động; lò đốt rác thải tại xã Kim Sơn, Mỹ An đang tiến hành thi công. 17 xã, thị trấn đã xây dựng xong điểm tập kết, trung chuyển rác thải cấp xã. 21 xã, thị trấn xây dựng 128 điểm tập kết rác thải cấp thôn, tổ dân phố. 14 xã, thị trấn xây dựng 434 bể lưu chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các khu vực cánh đồng, khu trồng cây ăn quả.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh phát biểu kết luận.

Để trực tiếp thu gom, vận chuyển rác thải, 29/29 xã, thị trấn thành lập thêm 24 HTX vệ sinh môi trường và 293 tổ chuyên trách thu gom, vận chuyển rác thải. Công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường được triển khai, đã có 100% số xã xây dựng lại phương án thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo giá xử lý bằng phương pháp đốt đã được UBND huyện phê duyệt. Tuy nhiên kết quả đạt thấp (hơn 57% số hộ ở cụm dân cư tập trung), các xã còn lại đang triển khai, tiến độ còn chậm.

Về giải quyết đơn thư, các cơ quan đã tập trung xác minh, tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền, có sự phối hợp, thống nhất trong giải quyết. Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết còn thấp, hiệu quả chưa cao, chưa đề xuất được giải pháp để chấm dứt, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn tại, kéo dài, vụ việc công dân chưa đồng thuận, chưa chấp hành. Qua theo dõi cho thấy, hiện nay lỗi phổ biến trương công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là vi phạm về thời gian, trình tự thủ tục, quá trình xác minh thiết lập hồ sơ, tài liệu thiết lập không đầy đủ, không lưu trữ, chưa làm việc với những người liên quan. Chủ tịch UBND một số xã trách nhiệm chưa cao trong giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC); việc tiếp nhận, phân loại đơn thư còn thiết chính xác, chưa nắm chắc quy trình… dẫn đến phải giải quyết nhiều lần.

Hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế cũng như vai trò trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, cấp ủy chính quyền xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 17, 19 của BTV Tỉnh ủy và trách nhiệm trong giải quyết đơn thư ở địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, thị trấn ký cam kết với Thường trực Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 17, 19 của BTV Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Việt Oanh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cơ quan chuyên môn, các tổ công tác và các xã, thị trấn trong thực hiện Chỉ thị 17 và Chỉ thị 19 của BTV Tỉnh ủy. Đồng chí cũng nghiêm túc kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND một số xã còn xem nhẹ, chưa quyết liệt trong thực hiện các Chỉ thị trên cũng như giải quyết đơn thư.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cơ quan chuyên môn, xã, thị trấn tiếp tục rà soát lại diện tích đất vi phạm để phân loại xử lý. Tập trung cao công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 19 đến các chi bộ thôn, gắn trách nhiệm của đồng chí bí thư chi bộ trong phát hiện cũng như ngăn chặn, xử lý vi phạm về đất đai.

Phòng Tài nguyên và Môi trường biên soạn tài liệu ngắn gọn sát với thực tế để tuyên truyền tại xã, thôn và hộ dân; sớm tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên môn những nội dung liên quan về luật đất đai, xử lý vi phạm theo tinh thần Chỉ thị số 19. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương cần rà soát lại nhu cầu thực tế để có biện pháp tham mưu đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; cùng đó chấn chỉnh đội ngũ địa chính cấp xã.

Quang cảnh hội nghị.

 

Các xã, thị trấn cần có tinh thần quyết liệt hơn trong thực hiện Chỉ thị số 17, trong đó đẩy nhanh tiến độ thu phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; quá trình thực hiện phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN trong Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025”.

Về giải quyết đơn thư, đồng chí Nguyễn Việt Oanh yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; chấn chỉnh, xử lý nghiêm người đứng đầu, cán bộ công chức thiếu tinh thần trách nhiệm; tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở.

Các cơ quan, ban ngành của huyện tăng cường, nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu; xử lý nghiêm trường hợp sai phạm được chỉ ra; theo đõi, đánh giá kết quả tiếp công dân và giải quyết KNTC làm cơ sở đánh giá thi đua cuối năm..

Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trong tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở…

 

Quang Huấn

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.