Hội nghị trực tuyến giải pháp nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Ngày 9/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang, đồng chí Dương Văn Thái - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức, triển khai, thực hiện các giải pháp nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao PCI năm 2020. Dự ở điểm cầu huyện Lục Ngạn có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện ủy, đồng chí La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lục Ngạn

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: trước thực trạng chỉ số PCI những năm gần đây liên tục tụt hạng, đặc biệt là năm 2019 chỉ đứng vị trí thứ 40/63 tỉnh, thành phố, giảm 4 bậc so với năm 2018 và 10 bậc so với năm 2017, ngày 16/6/2020, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị phân tích các chỉ số thành phần PCI năm 2019, bàn giải pháp nâng cao chỉ số thành phần PCI năm 2020 để làm rõ tồn tại, hạn chế, yếu kém, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và đề ra các giải pháp khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh, cùng với tăng cường kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp khắc phục của các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nâng hạng chỉ số PCI do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Đồng thời, thành lập Tổ công tác đặc biệt trực tiếp giúp Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của Doanh nghiệp, nhà đầu tư về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Đồng thời khẳng định, sau hội nghị ngày 13/6, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính quá hạn giảm đáng kể. Nhiều tồn tại, vướng mắc kéo dài được các sở, ngành tập trung giải quyết dứt điểm. Thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức khi làm việc, tiếp xúc với Doanh nghiệp, người dân có sự chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nâng cao chỉ số PCI còn chưa đồng bộ. Bên cạnh một số sở, ngành, địa phương thực hiện tốt vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực sự vào cuộc quyết liệt, chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình. Thậm chí, có cơ quan, đơn vị, nhất là cấp phòng, xã còn chưa có chuyển biến vì chưa xác định được chỉ tiêu, chỉ số thành phần của chỉ số PCI liên quan đến trách nhiệm của mình nên chưa có giải pháp khắc phục, nâng cao điểm số đánh giá.

Để khắc phục những tồn tại trên, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tham mưu, xây dựng và đã ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 3/8/2020 của UBND tỉnh về Nâng cao chỉ số thành phần PCI năm 2020. Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành thực hiện chủ trương “Chính quyền đồng hành cùng Doanh nghiệp”; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vì sự phát triển của Doanh nghiệp và kinh tế - xã hội địa phương. Theo đó, phấn đấu PCI của tỉnh năm 2020 tăng ít nhất 10 bậc so với năm 2019, đứng vị trí 30/63 tỉnh, Thành phố; nêu rõ trách nhiệm của đơn vị đầu mối, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp để thực hiện cho từng chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu cụ thể. Đây cũng là cơ sở để tỉnh kiểm tra, đánh giá và chỉ đạo, chấn chỉnh việc thực hiện của các sở, ban, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, TP (DDCI) giai đoạn 2020-2025. Thông qua kết quả đánh giá chỉ số DDCI giúp các cơ quan, địa phương hiểu rõ những mặt tích cực, hạn chế để từ đó có giải pháp cải thiện, nâng cao năng lực quản lý điều hành. Chỉ số DDCI có quan hệ mật thiết với chỉ số PCI để nâng điểm của chỉ số này. Để nâng điểm 128 chỉ tiêu, 10 chỉ số thành phần PCI, tại hội nghị nhiều đại biểu thảo luận tập trung vào một số giải pháp nâng cao chỉ số thành phần: Chi phí không chính thức, tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thái nhấn mạnh, ngay sau hội nghị này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP khẩn trương hoàn thiện, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, gửi về Sở KH&ĐT trước ngày 15/9/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Kế hoạch phải bao quát đầy đủ các nhiệm vụ được phân công, đưa ra các giải pháp cụ thể nâng điểm những chỉ số thành phần bảo đảm hiệu quả. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, nhất là những người làm việc tại bộ phận một cửa hoặc thường xuyên tiếp xúc, làm việc với Doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện đối với chỉ số thành phần được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tập trung giải quyết những điểm nghẽn, bất cập, ảnh hưởng đến hoạt động của các Doanh nghiệp; tăng cường đối thoại với Doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Quỳnh Nga

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.