Hội nông dân Lục Ngạn nhiều nội dụng thiết thực học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2020, các cấp Hội Nông dân huyện Lục Ngạn đã triển khai thực hiện một cách sâu rộng, nghiêm túc bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực và đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên nông dân.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh; trên cơ sở các Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, ngay từ đầu năm 2020, Hội Nông dân huyện Lục Ngạn đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ sở hội quán triệt sâu sắc nội dung chuyên đề, gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm 2020. Chú trọng việc làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể với việc chỉ đạo thực hiện 23 chỉ tiêu giao ước thi đua của tổ chức cơ sở hội và 5 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với BTV Huyện ủy. Cùng đó, chỉ đạo các cơ sở hội xây dựng chuyên đề, kế hoạch học tập thành nội dung sinh hoạt chuyên đề hướng tới chào mừng Đại hội đảng các cấp và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập hội nông dân Việt Nam.

 

 Thêm nhiều mô hình kinh tế của nông dân cho thu nhập cao

 

Ông Trần Văn Minh - Chủ tịch Hội nông dân huyện Lục Ngạn chia sẻ: Làm theo lời Bác “thi đua kiến quốc, thực hành tiết kiệm”, Hội Nông dân huyện Lục Ngạn đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, phát động cán bộ, hội viên nông dân đăng ký thi đua ngay từ đầu năm, phấn đấu trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào này, năm 2019 đã đạt được kết quả tốt góp phần thực hiện xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời qua thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình “làm theo” Bác, nhiều mô hình kinh tế tập thể, mô hình điểm cho hiệu quả kinh tế cao. Phát huy kết quả đạt được, bước sang năm 2020, các cấp hội nông dân trong huyện đã đăng ký trên 21 nghìn hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đăng ký 5 nhiệm vụ trọng tâm với Ban thường vụ Huyện ủy gắn với thực hiện 23 chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đặc biệt, nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam, BCH Hội nông dân huyện Lục Ngạn vừa xây dựng Chuyên đề: Vận động “ Hội viên giúp đỡ hội viên” năm 2020.

Mục tiêu vận động 100% cán bộ, hội viên đóng góp, ủng hộ để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho gia đình hội viên nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở; phối hợp  vận động gia đình, người thân, tổ chức hội tại địa phương, góp công, góp sức giúp đỡ 4 gia đình hội viên nông dân nghèo khó khăn về nhà ở xây dựng nhà mới. Dự kiến mức hỗ trợ bình quân 20 triệu đồng/1 hộ hội viên nghèo đang ký thoát nghèo năm 2020.

Cùng đó, Hội Nông dân các xã, thị trấn còn phối hợp xây dựng nhiều mô hình điểm về cây, con giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời xây dựng nhiều mô hình điểm về kinh tế tập thể (như mô hình sản xuất tổng hợp; sản xuất mỳ gạo; thâm canh các loại cây ăn quả; mô hình phát triển chăn nuôi đại gia súc và mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao…); thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế từ nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân tỉnh triển khai; sử dụng có hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân do huyện hội xây dựng và quản lý. Ngoài ra, huyện hội còn tập trung đẩy mạnh công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống, làm giàu chính đáng với các nghề chăn nuôi, trồng trọt, may công nghiệp, điện dân dụng… cho lao động là con em của hội viên nông dân.

Tiếp tục hưởng ứng Phong trào nông dân chung sức xây dựng Nông thôn mới  (NTM), các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện đã có nhiều đóng góp tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở nông thôn, tu sửa kênh mương, đường giao thông. Trong năm 2019, cán bộ, hội viên nông dân ở các xã đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hiến hàng nghìn m2 đất và cứng hóa được 838 km đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 06, 07 của HĐND tỉnh. Cùng với đó, hội nông dân trong huyện còn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Nhiều gia đình hội viên, nông dân đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông và xây dựng trường học, ủng hộ tiền làm nhà cho người nghèo. Đặc biệt có hàng chục hộ nông dân được biểu dương là tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Có thể nói, “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được các cấp Hội Nông dân huyện Lục Ngạn triển khai sâu rộng với các hình thức phong phú, sinh động và sáng tạo, kết hợp giữa vận động và làm theo. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên, quyết tâm thực hiện tốt các chương trình hoạt động của hội năm 2020.

Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Hội Nông dân huyện Lục Ngạn tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là 3 phong trào thi đua của hội. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp và các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lục Ngạn lần thứ XXIV đã đề ra; thiết thực lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

Vũ Đoàn

 

Các tin khác

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.