Họp bình xét danh hiệu văn hóa năm 2019

Ngày 24/10, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống, văn hóa” huyện tiến hành họp bình xét và kiểm tra danh hiệu văn hóa năm 2019. Đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 

Quanh cảnh cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban Chỉ đạo phong trào huyện đã tiến hành bình xét các khu dân cư, làng, đơn vị và hộ gia đình có hồ sơ đề nghị đạt danh hiệu văn hóa.

Kết quả bình xét, toàn huyện có 47.535 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 87,87%; 304 làng, khu phố được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt 80,21% %; 26 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn đơn vị văn hóa 2 năm liền. Ngoài ra Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã chọn 22 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 52 hộ gia đình văn hóa, 36 làng văn hóa tiêu biểu đề nghị UBND huyện khen thưởng; 11 cơ quan, đơn vị; 7 hộ gia đình văn hóa, 3 làng văn hóa tiêu biểu để nghị UBND tỉnh khen thưởng.

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện ngày càng đạt kết quả cao hơn, trong những năm tới các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời nõ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo đạt các tiêu chí bình xét. Phấn đấu năm 2020 các danh hiệu văn hóa được công nhận sẽ đạt cao hơn so với năm 2019.

Nguyễn Hoàng

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.