Giám sát việc tổ chức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Ngày 30/11, đoàn công tác của Sở Y tế đã có buổi giám sát việc tổ chức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Giang tại huyện Lục Ngạn.

Đoàn công tác Sở Y tế làm việc với cơ quan chuyên môn huyện Lục Ngạn.

 

Đoàn công tác đã trực tiếp đi giám sát tại một số trường học có bếp ăn tập thể trên địa bàn. Đồng thời đánh giá, UBND huyện Lục Ngạn đã nghiêm túc triển khai, thực hiện các quyết định, công văn của UBND tỉnh, Sở Y tế. Kịp thời ban hành quyết định kiện toàn Tổ chuyên môn triển khai nhân rộng mô hình điểm “Nhà hàng ăn uống”, “Bếp ăn tập thể” bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện kiểm tra các bếp ăn tập thể trong các trường học, doanh nghiệp thuộc phân cấp quản lý trên địa bàn; ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể ở trường học; giao Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch và lịch kiểm tra các cơ sở bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện…

Nhân dịp này, huyện đề nghị Sở Y tế đề xuất cấp có thẩm quyền có cơ chế tăng nguồn nhân lực, kinh phí, phương tiện, trang thiết bị đủ cho các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm; xem xét để tuyến xã, thị trấn có cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn thực phẩm và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm cho các tuyến.

Tiếp thu kiến nghị của UBND huyện, đoàn công tác đề nghị UBND huyện tiếp tục triển khai Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm. Trong đó chỉ đạo UBND xã, thị trấn ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho Trạm Y tế tuyến xã tham mưu, triển khai hoạt động quản lý an toàn thực phẩm theo phân cấp.

Chỉ đạo UBND, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm xã, thị trấn tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các trường học có tổ chức bếp ăn tập thể được phân cấp trên địa bàn quản lý. Kiên quyết xử lý cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật; không để bếp ăn tập thể không bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục chế biến, phục vụ ăn uống…

 

Quang Huấn

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.