Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh kiểm tra tại Lục Ngạn

Ngày 25/11, đoàn công tác do ông Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Bắc Giang làm trưởng đoàn, đến kiểm tra tại huyện Lục Ngạn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình cùng các thành viên Ban Chỉ đạo huyện.

Năm 2021, phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình huyện Lục Ngạn đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc và thực sự trở thành một phong trào lớn, quan trọng, tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Vũ Văn Tưởng phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Toàn huyện có 89,75% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, tăng 0,8% so với năm 2020; gần 50 nghìn gia đình văn hóa, đạt 89,43%; hơn 92% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 14/28 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị… 

Phát huy kết quả đạt được, huyện đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022, trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá; kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình để tạo sức lan tỏa và động lực phấn đấu nâng cao chất lượng phong trào.

Phát biểu tại đây, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình của Lục Ngạn. Đồng thời đánh giá, thời gian qua huyện đã tập trung thực hiện toàn diện 5 nội dung của phong trào nên đã đạt kết quả nổi bật. Trong đó đã làm tốt công tác tuyên truyền huy động được sự tham gia hưởng ứng của người dân; đã bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động công tác gia đình.

Đồng chí Trương Văn Năm phát biểu tại buổi kiểm tra

 

Công tác giảm nghèo được huyện đặc biệt quan tâm; quốc phòng, an ninh vững chắc. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được đẩy mạnh; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, đã thực hiện tốt phong trào theo chủ đề “thôn, tổ dân phố văn hoá sáng- xanh- xạch, đẹp- an toàn”.

 Trưởng đoàn công tác đề nghị huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào, huy động được sự vào cuộc của mặt trận tổ quốc và đoàn thể; nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa; tổ chức việc cưới, việc tang gọn nhẹ, giảm hủ tục phiền hà, lãng phí.

 Đổi mới cách thức trong tổ chức thực hiện phong trào tại cơ sở; bình xét danh hiệu văn hóa nghiêm túc để bảo đảm thực chất; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình, mô hình hay như phong trào thi đua văn hoá công sở, cải cách hành chính, cùng đó phê bình những việc làm chưa tốt, ảnh hưởng đến phong trào; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao phục vụ đời sống nhân dân. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa  bàn.

 

Quang Huấn

 

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.