Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều 12/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Lục Ngạn tổ chức họp quý IV/202, nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Trương Văn Năm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH hội huyện đã duy trì ổn định các mặt hoạt động. Chủ động huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Trong năm, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện giải ngân nguồn vốn tăng trưởng các chương trình tín dụng với số tiền trên 74,2 tỷ đồng về các chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Huy động tiền gửi tiết kiện của tổ chức, cá nhân và Tổ tiết kiện và vay vốn đạt trên 67,6 tỷ đồng, tăng trên 9,4 tỷ đồng so với năm 2020.

Đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện  chủ trì cuộc họp

 

Công tác điều hành kế hoạch tín dụng được quan tâm. Tổng nguồn vốn thời điểm ngày 31/12/2021 đạt gần 750 tỷ đồng, tăng 68,4 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 10,04%. Phòng giao dịch đã thực hiện thu nợ trên 133,9 tỷ đồng; chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên gần 4 nghìn lượt khách hàng là người nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay trên 202,3 tỷ đồng; mức cho vay bình quân 50,7 triệu đồng/ hộ, nâng tổng dư nợ đến ngày 31/12/2021 là gần 750 tỷ đồng, với 16 nghìn 600 khách hàng vay vốn, tăng gần 68 tỷ đồng. Hoạt đông thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm, kế toán và ngân quỹ; công tác ủy thác cho vay; Kiểm tra, kiểm soát nội bộ và xử lý nợ rủi ro có nhiều chuyển biến. Tổng dư nợ ủy thác đến ngày 31/12/2021 chiếm tỷ trọng 99,9% tổng dư nợ. Nợ quá hạn giảm 4 triệu đồng so với năm 2020. Toàn huyện có 20/29 xã không có nợ quá hạn. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH còn tồn tại một số hạn chế; Công tác xử lý, đôn đốc thu nợ đến hạn chưa ổn định; trong đó dư nợ quá hạn của một số tổ chức hội còn tăng so với năm 2020; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn chưa được các xã thực hiện thường xuyên; Nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm tại địa phương được trung ương cấp bùi lãi suất còn chưa cao…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tặng giấy khen cho cá nhân xuất sắc

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2022, Ban đại diện tiếp tục tăng cường vai trò chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động; quan tâm triển khai thực hiện tốt các chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận ủy thác tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Duy trì chế độ giao ban để kiểm soát chặt chẽ hồ sơ vay vốn, đảm bảo đúng đối tượng. Phấn đấu tăng trưởng dư nợ đạt 8%, nguồn huy động vốn tại địa phương đạt trên 100% kế hoạch. Trên 98% Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động chất lượng. Duy trì tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,03%, có trên 70% số xã không có nợ quá hạn. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021.

Vũ Đoàn

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.