Bộ phận Một cửa huyện Lục Ngạn đã giải quyết sớm, đúng hạn gần 1.800 hồ sơ

Trong quý I năm 2022, UBND huyện Lục Ngạn đã chỉ đạo Bộ phận Một cửa huyện thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, trong đó, công khai, thông tin đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tới tổ chức, cá nhân để thực hiện.

Cán bộ Bộ phận một cửa huyện Lục Ngạn phục vụ công dân tận tình, chuyên nghiệp.

 

Cùng đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Bộ phận Một cửa cấp huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa theo đúng quy định. Kết quả, Bộ phận Một cửa huyện tiếp nhận 1.972 hồ sơ (có 240 hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4); đã giải quyết sớm, đúng hạn 1.783 hồ sơ, 02 hồ sơ quá hạn; 154 hồ sơ đang giải quyết, chưa đến hạn. Cấp xã tiếp nhận 8.572 hồ sơ (có 4.780 hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4); đã giải quyết 8.285 hồ sơ sớm, đúng hạn; 32 hồ sơ quá hạn; 179 hồ sơ đang giải quyết.

          Việc thực hiện tiếp nhận, theo dõi và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định: Có sổ theo dõi từng lĩnh vực, in phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung, phiếu từ chối đối với công dân. Các hồ sơ TTHC sau khi được tiếp nhận đã được cập nhật đầy đủ quy trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tận tình, chuyên nghiệp hơn./.

 

Đức Thọ

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.